לילה טוב אורח/ת
עכשיו בכלוב

הכי למטה

לפני 3 שנים. שלישי, 10 במאי 2016, בשעה 21:39

במשך כשלוש שנים האיתי שפחה טוטאלית. משמעות הדבר שבמשך 3 שנים לא קבלתי

אפילו החלטה אחת  בעצמי.