צהריים טובים אורח/ת
עכשיו בכלוב

דרקון בספריה

מקום לשטויות, הגיגים, מחשבות וקצת על ספרים.
לפני 3 ימים. ראשון, 13 באוקטובר 2019, בשעה 09:45

אני רוצה לקלף מעליך
את המילים
את הבגדים
להותיר אותך
לגמרי עירום.


רוצה לספק כל רצון שלך
כל קפריזה..
כל פנטזיה..
כל סטייה..
במיוחד את אלה
שעליהן חשבת
בלילות של הלבד
שהלב פועם כל כך חזק
והגוף קר.


אתה גורם לי
לדפיקות בלב..
מלהיט לי את הדם
מספיק שאחשוב
שאתה מתחתיי
הגוף שלי נרעד.


רוצה לנשק אותך
לבלוע את הלשון
להצמיד אותך קרוב אליי
שתחוש בכל קימור
בגוף הזה שלי
אתה ממש חלום
חלום כזה מתוק..
 
אתה

 

(אוהב שאת חולמת ככה)

לפני שבוע. שני, 7 באוקטובר 2019, בשעה 14:09

כולנו כפרות ????

לפני שבוע. ראשון, 6 באוקטובר 2019, בשעה 13:39

We are tempted all the time.

We are tempted by food, money, feelings, thoughts.

Temptation comes from within.

 

When I seduce you, you forget all of your temptatins.

You are focused on me, my words, on my thoughts as they are relayed to you.

When you are seduced by me, all other temptations become mere distractions that can be ignored.

 

Seduction is like a slow cooking dish.

At first it shows no signs of cooking.

Slowly, it changes colors,  the tastes start to emerge.

Finally, the dish is served.

 

When I seduce you, you are mine.

The only temptation that remains, is your reaction to me...

 

לפני שבוע. שבת, 5 באוקטובר 2019, בשעה 09:54

כשאנחנו יחד, אני תמיד ALL IN.

 

אני דואג לה לחימום השרירים וקצת ליטופים, כדי להרגיע.

 

אחר כך קשירה בסיסית וספנקים מכל הלב יחד עם זיון קליל כדי להרגיע את עצמי.

 

אז, אני מעלה קצת את הדופק.

חושף את נשמתה וגופה אלי.

מלקק, מחדיר, מלטף, מזיין מצליף עם פלוגר אהוב.

 

או אז אני מפעיל את האמן שבי, שאוהב להכאיב.

צובט את החזה, מהדק פטמות בין מקלות.

קושר את החבל ומהדק על הדגדגן.

מניע קדימה ואחורה, מעלה ומטה, כדי להגביר מעט את הלחלוחית.

הפה נפער, האנחות גוברות והזין ממלא את החלל שנפתח.

 

בסוף, אני משחרר את כל שהצטבר.

פורק ממנה את כל מעמסות היום והמפגש.

דואג לה לעונה טובה ותקווה לעתיד.

 

 

 

 

 

 

לפני שבוע. חמישי, 3 באוקטובר 2019, בשעה 15:31

מתגעגע.

מתגעגע לחספוס הזה של החבל, למגע המעקצץ שלו בין הידיים שלי לגוף שלך.

מתגעגע למשיכה הזו שבין האצבעות לקשר הנוצר ביניהן.

 

מתגעגע. 

מתגעגע לליפוף הזה שמוביל אותך אלי.

למנח בו החבל מחזיק אותך במקומך ומאפשר לי חופש מוחלט.

חופש לעשות בך כרצוני.

 

מתגעגע.

להידוק שלך בין ידי, של החבל על גופך.

לפתיחה שלך מולי, לחדירה של כולי אל כולך...

 

מתגעגע.

לפני 3 שבועות. ראשון, 22 בספטמבר 2019, בשעה 07:58

להיום ו/או מחר.

 

אהיה בצד הדרך/בחורשה/ביער/מקום מבודד.

 

ארצה מציצה, ליקוק אשכים ואולי קצת ליקוק ישבנים ולא יותר. 

 

מתאים לכאלו שכבר היו וגם לחדשות.

עדיפות לבעלות אורך נשימה.

 

פניות בפרטי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(לא לדאוג, שניות וזה נגמר)

לפני חודש. שני, 16 בספטמבר 2019, בשעה 08:48

בס"ד
אינשאללה
הולי ג'יזוס
השם ישמור את כולנו

 

מכון השליטה הירושלמי (להלן "המכון"), מינהל השליטה הפריפריאלי (להלן "השולט", להלן "אני") מזמין בזאת להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי דו שלבי להתפשטות, התעסקות והתמסרות לשליטה, העונות לדרישות המפרט להלן.

מהות ההתקשרות
ההתקשרות הינה להתפשטות, התעסקות והתמסרות לשליטה של המציעה על ידי השולט.

השירות כולל אך אינו מוגבל לשליטה, התעללות וניצול מיני פיסי, מנטלי, פסיכדלי ו/או קלוקל.

תקופת ההתקשרות לא קבועה מראש וכפופה לשיקול המציעה והשולט.

במהלך כל תקופת ההתקשרות, תספק המציעה את השירות, על כל חלקיו, במספר מוערך של 5-17 פעמים בשבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדית של השולט.

השולט יהא רשאי להזמין מהזוכה שירותים נוספים ובלבד שידרוש אותם במשך תקופת ההתקשרות.

תנאי ההתקשרות המחייבים הם התנאים הרשומים להלן ולעיל, ובכל מקרה של סתירה בין התנאים הכלליים לבין התנאים כאן, סטירה תפתור את הסתירה.

מפרט הדרישות
1. על המציעה להיות בגובה של לא יותר מ 1.80 מטר. עדיפות תינתן לנמוכות מ 1.65 מטר.
2. גודל חזה לפחות 38C , עדיפות תיתנן לבעלות חזה גדול יותר.
3. על המציעה להיות בעל IQ גבוה מ 70. עדיפות תיתנן לחברות במנזה.
4. על המציעה להיות בעלת חן בתנועה, לפחות כמו איילה. עדיפות תיתנן לגמישות חתולית.
5. על המציעה להיות בעלת גמישות ופתיחות מחשבתית. עדיפות תיתנן לזנותיות, קלות להשגה וקלות לתמרון תוך כדי שמירה על פאסון.
6. על המציעה להיות פנויה לעמוד בתנאי ההתקשרות. עדיפות תינתן ליכולת להשארת סימנים.
7. על המציעה להיות בעלת סף כאב גבוה. עדיפות תינתן לבעלות יכול לספוג עינוי סיני, יפני, קגב, CIA מוסד ויחידות עילית בו זמנית.
8. על המציעה להיות אישה פיזולוגית, בעלת איברי מין נקביים.
עדיפות תינתן לנשים פיזיולוגיות מולדות.

תנאי ההגשה
1. על המציעה להציע עצמה לשירות, ולפרט את מידת עמידתה בתנאי מכרז זה יחד עם כל תוספת התוכל לשפר את סיכויי המציעה, בפירוט רב ככל הניתן.
2. על המציעה לצרף בכתב גבולות קשים, בפירוט רב ככל האפשר.
3. על המציעה להגיש את ההצעה באמצעי אלקטרוני בלבד בעברית או אנגלית, כולל הדגשת כל יתרון התורם לשיפור המענה.
4. על המציעה להגיש את כל הנדרש בבת אחת, וללא פיצולים.
מציעה המבקשת לענות למכרז מתבקשת לפנות למנהל השליטה על מנת לקבל את פרטי ההתקשרות האלקטרונית.

בחירת המציעות
סינון המציעות יבוצע בשני שלבים:
א. שלב ראשון, פתיחת הודעות וקריאת המענה.
בשלב זה, השולט רשאי לשאול שאלות הבהרה. מענה לשאלות ההבהרה יינתנו תוך לא יותר מ 32 שעות מרגע שליחת השאלה על ידי השולט. עצם שליחת השאלה תחשב כאילו התקבלה אצל המציעה תוך 8 שעות.
ב. שלב שני, מפגש פיזי ובדיקת מעטפת ביצועים.
בשלב זה רשאי השולט לבצע בדיקה פיזית מעמיקה של המציעה, תוך כדי בדיקה/מדידה/כל אתגר פיסי אחר לתשובת המציעה למכרז.

מציעה זוכה תבחר לאחר בחינת כל ההצעות.

שמירת סודיות
1. על המציעה לשמור את השתתפותה במכרז זה או את עצם קיום המכרז או את תנאיו לעצמה בלבד. אין לשתף בשום אמצעי, אלקטרוני או אחר לרבות בעל פה, כל אדם/חייזר.
2. השולט מתחייב לשמור את השתתפות המציעה ואת פרטיה ואת פרטי ההצעה לעצמו ולא לשתף עם שום אדם/חייזר בשום אמצעי אלקטרוני או אחר.

ביצוע המכרז
לאחר בחינת כל ההצעות בשני השלבים, תבחר מציעה אחת בלבד לביצוע המכרז.
טרם הביצוע, ייחתם חוזה המפרט את הפעולות המותרות וכן את הגבולות האסורים לביצוע.
בחוזה זה תירשם גם כל הערה של השולט או המציעה הנבחרת לגבי החוזה.
בחוזה יירשמו גם כל תנאי המהווה הפרה לעמידה בביצוע תנאי המכרז וכן אופציות להתפתחות עתידית, אם ישנן.

 

 

תקופת מכרז זה 3 שבועות מיום פרסומו.
מציעות שתגשנה הצעות לאחר פקיעת המועד תכנסנה לוועדת חריגים ותדרשנה לעמוד בתנאים מיוחדים שיפורטו לקראת פקיעת המועד.

לפני חודש. ראשון, 1 בספטמבר 2019, בשעה 19:46

להתחיל משהו עם מישהי זה כמו לעבור לגור בשכונה חדשה.

 

אתה לא מכיר את הפניות, לא יודע אם השכנים נחמדים.

אתה צריך להכיר לאט לאט את השגעונות ואת הדברים הטובים.

לאט לאט אתה לומד להכיר את המוכר במכולת שמחייך יותר, ואת ההוא שפחות.

 

ככה גם איתה.

אתה צריך ללמוד מתי לסובב את ההגה, והיכן  להאט.

אתה לאט לאט לומד מתי היא מחייכת ומתי פחות.

 

אתה לומד באילו רחובות פחות כדאי להסתובב ובאילו יש אור ומלא אנשים.

אתה לומד באילו נקודות לגעת בה, ואילו צריך לשמור להמשך - להכרות עמוקה יותר. 

 

לאט לאט השכנים לומדים גם להכיר אותך,  את הפנים שלך, את התגובות.

כך גם היא, לאט לאט לומדת להכיר, מה אתה אוהב ומה לא.

אתה לומד מה ידליק אותה ומה ידליק אותך כשהיא תשתגע...

גם עם השכנים, אתה לומד מה לומר ומתי, איך לשמח אותם ואיך להחזיר להם כשהם מציקים.

 

נדמה לי שאני מוכן להכנס לשכונה החדשה,  אחלו לי בהצלחה !

לפני חודש. ראשון, 1 בספטמבר 2019, בשעה 09:25

ללא ילדים צווחים במרפסות

ללא הורים צווחים על הילדים במרפסות

עם ילדים צווחים במדרגות

עם הורים צווחים על הילדים במדרגות

 

חזרה לשגרה

עם ילדים חוצים כבישים כאילו אין מכוניות

עם הורים שמאפשרים לילדים לחצות כאילו אין מכוניות

עם הורים שחונים בכל מקום גם כשאסור

עם ילדים שנאלצים לצאת האוטו בכל מקום גם כשמסוכן

 

חזרה לשגרה

לשקט בבוקר, שלפני הסערה

לסערה בבוקר, שלפני העבודה

לשקט שמיד אחרי

 

חזרה לשגרה

חזרה לפקקים

חזרה ללימודים

חזרה לשעות עבודה רגילות 

חזרה לשגרה

 

איזה מזל שתיכף חגים והבלאגן חוזר !

 

 

שתהא לכל החוזרים ללימודים שנה מוצלחת 

ולהורים שנה שקטה !

 

 

לפני חודש. ראשון, 25 באוגוסט 2019, בשעה 09:14

אבל כל החתולים דוברים רוסית !

תשאלו כל זקן על הספסל בשכונה.