שבת שלום אורח/ת
עכשיו בכלוב

עבדים - במלכות

מקבץ שירים (2) / nerissa​(אחרת)

יש סערה שקטה בי עכשיו. / אני נושמת אותה עם פעימות הלב / מקשיבה לצווחתה האילמת / בוהה ברסיסי גשם הזעף / מתנפץ על דפנות הלב...

קרוב רחוק / barbie​(אחרת)

נגיעה אחת ודי / פתאום אתה מרגיש לי / קרוב רחוק מדי / אל תוך תוכי מטייל / חופר בנפשי...

שקיעות וזריחות / barbie​(אחרת)

לפעמים / השחר ניבט מבין העננים / תשוקה מוצפנת / בין אלפי זריחות...

אולי אלמד לשיר / bawbw​(מתחלף)

כאב מנקב אותי. צער משלח ידיים בי. כמה מלים בודדות, הפכו לשטף, למבול, לשיטפון. וללא עריכה, נא, גס ומחוספס, כך נתתי לכם לקרוא...

לכשתבוא (תפילתו של גבר) / ד"ר פול​(נשלט)

מדי לילה אני מרחיב את עצמי, / שאהיה מוכן לה. / מאמן את רוחי את נפשי את גופי, / בתקווה שייחם לה...

התרגשות / HotQueen​(שולטת){תחת השמש}

הרצון להרגיש שוב, / האמונה שהפעם זה יהיה טוב יותר. / שהפעם זה באמת יהיה / ולא רק מחשבות על כך, / מעוררות התרגשות...

רוקמת מילים בעור / רוקמת מילים בעור

איך יכולתי להיות / כשאתה לרגלי / בעיני אתה שם / מפרה את לבי / מחיה את נפשי / שפתיך / בגובה עקב מגפי...

כשהדברים מושלמים / ראש השבט​(שולט)

ידיך מורמות, בסימן כניעתך. / יודע שאת שלי, שפחה אהובה. / מרגיש את רצונך, בהתמסרות כאובה...

צללים / barbie​(אחרת)

שתיקה נמסה אל בין הצללים / שדים פנימיים מטיילים במעגלים / בקפה של הבוקר / סימן ראשון נראה, / ספק הצלפה ספק זריחה...

כל האתמולים / barbie​(אחרת)

כל האתמולים כבו / בבת אחת / הינף שרביט / רגע / תנועה / או מבט / זיכרונות מעומעמים / ערפל נושב בפנים / חיים שזורים באשליות / חלומות שמתגשמים...