לילה טוב אורח/ת
עכשיו בכלוב

יש כאן עורך דין ?

↑ ↓
KGB{}
לפני שנה • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 10:50
KGB{} • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 10:50
כולם כאן עורכי דין.
Rogo
לפני שנה • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 10:55
Rogo • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 10:55
קרח דק כתב/ה:
יהיה מאוד משעשע אם בנסיבות מסוימות , חוזה כזה יתפרש כיחסי עובד מעביד, ואז יחולו על ה"מעביד" כל החוקים הרלוונטיים, לרבות (אך לא רק), הפרשות לפנסיה וכד'. לא תלוש מהמציאות...


אפשר יהיה להגיד על מעביד כזה שהוא "משלשל לכיסו"?
Leah Key
לפני שנה • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 11:25
Leah Key • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 11:25
התגובה האהובה בשלשול⁦❤️
MyLexicon
לפני שנה • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 13:29
MyLexicon • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 13:29
השולטת תצטרך גם להפריש מס על הכנסה.

(נכנסתי רק כי ראיתי שדארק מאטיריאל הגיבה)
היד
לפני שנה • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 13:30
היד • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 13:30
צחקתי כי דארק מאטיריאל הגיבה icon_smile.gif
עכבר
לפני שנה • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 17:09
עכבר • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 17:09
סוד: יש לי קינק להפרשות פנסיוניות וצו הרחקה מבתי אבות של "עמל".
Master Maor​(שולט){הפוכית}
לפני שנה • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 17:16
Master Maor​(שולט){הפוכית} • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 17:16
כמובן שחוזה כזה אינו חוקי. אין סחר בבני אדם בישראל.

יחד עם זאת, הכנתי לי ולנשלטת שלי חוזה המדמה חוזה אמיתי. במידה ותרצה אשמח לשבת עמכם ולהכין לכם כזה.

מאסטר מאור
מתהפך
לפני שנה • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 19:58
מתהפך • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 19:58
מעצם היותך נשלט אין לך כשירות משפטית
ולכן אתה לא עומד בתנאי הסף לכריתת חוזה.

אבל אם לצורך הדיון אתה כשיר משפטית ,
אז אתה צריך לערוך את החוזה בפני עד.
אתה צריך לציין בחוזה שאתם שני זרים.
השולטת תציין מה היא מצפה ממך ומה תתן לך בתמורה. ולהיפך.
אתה תציין מה אתה מצפה ממנה ומה היא צריכה לתת לך בתמורה.
ולציין את הפיצוי במקרה שאחד הצדדים לא יעמוד בהסכם.

גילוי נאות: המגיב אינו עורך דין ו/או בעל השכלה משפטית
ו/או כל השכלה אחרת שאינה משפטית.
TheStrider​(שולט)
לפני שנה • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 22:18
TheStrider​(שולט) • רביעי, 22 במאי 2019, בשעה 22:18
חוזה בין נשלט/ת לשולט/ת אינו אכיף, גם כי הנוהג הוא שלא נאכף חוזה לשירות אישי (כן ניתן לפסוק פיצויים) אך רוב הסיכויים שהמכשלה של החוזה הינו סעיף 30 לחוק החוזים שקובע: ״חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור - בטל.״ פרט לכך בדומה לנישואים בהם לעולם לא אוכפים (בדין האזרחי) התנהגות אישית בין בני הזוג בהמ״ש לעולם לא יתערב בהתנהגות הצדדים בקשר רומנטי.
doronrg
לפני שנה • חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 01:27

קבל...

doronrg • חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 01:27
ה ס כ ם

שנערך ונחתם ב _______ ביום ______ בחודש ______ , __200

בין: _____________________ ת.ז. ___________________
מצד אחד

לבין: _____________________ ת.ז. ___________________
מצד שני


הואיל: והצדדים הסכימו להיפגש למטרת סיפוק צורכיהם המיניים בלבד;

והואיל: והצדדים מעונינים לקיים מערכת יחסים הכוללת יחסי מין בלבד (להלן: "הסטוץ");

והואיל: והצדדים מעונינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:


1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. התחייבויות והצהרות הצדדים:
הצדדים מתחייבים ומצהירים כדלקמן:
2.1. לעשות את כל הנדרש במהלך הסטוץ בכדי להביא את הצד השני על סיפוקו (בכפוף למפורט
בסעיף 3 להלן), ובכלל זה משחק מקדים של לא פחות מחמש דקות, הענקת תשומת לב שווה
לכל אברי הגירוי הראשיים (איברי מין/פטמות/פה/לשון/רקטום), ביצוע חדירה מלאה של לא
פחות משלוש דקות, וגמירה במהלך חדירה במקרה הצורך.
2.2. במהלך הסטוץ ולאחריו לא תתבצע כל התקשרות רגשית, בין מילולית ובין בדרך אחרת, על
ידי אחד הצדדים ו/או שניהם.
2.3. על אף האמור בסעיף 2.2 לעיל, השימוש בביטויי אהבה, לרבות אך לא רק, חיבוק חם
והשימוש בצרוף המילים "אני אוהב אותך" יותר ובלבד שהצדדים יודעים, מבינים ומסכימים
מראש, כי תוקפם של ביטויים אלו הנו למשך תקופת ההסכם, כפי שמוגדר להלן, ותוקפם יפוג
עם הבאת הסכם זה לכדי סיום.
2.4. כי הם אינם משתמשים בשום אביזר מלאכותי אשר מטרתו המוצהרת או הלא מוצהרת לגרום
להגדלת/הקטנת איברים ומאפיינים מסוימים בגופם, לרבות אך לא רק, חולצות מרופדות
למראה שרירי, מגני ביצים וכיו"ב.
2.5. כי במהלך הסטוץ יותר השימוש אך ורק בחומרים מעוררי מחשבה ו/או מעוררים מינית
המפורטים להלן: (מחק את המיותר) סרטים כחולים, תוצרי הקנאביס / אקסטזי / אלכוהול /
ויאגרה / סיגריה שאחרי / אחר (פרט)__________.
2.6. כי הם מקפידים על רמה נאותה של היגיינה ובכלל זה הסרת שיער מיותר וסילוק ריחות לא
נעימים מבתי השחי וחלל הפה, לרבות הימנעות מאכילת שום, בצל ואמבה לפחות ___ שעות
לפני הסטוץ. הפרה של סעיף זה בכללותו או בחלקו הינה הפרה יסודית ותביא הסכם זה לכדי
סיום לאלתר, או לחילופין ביטוח הסכמה חתומה בדבר פעילות אוראלית כאמור בסעיף 3 להלן.
2.7. להישאר ערים במהלך לא פחות מ-10 דקות לאחר סיום הסטוץ.

2.8. במידה ולצורך הגעה למקום הסטוץ השתמשו הצדדים בכלי רכבו של אחד הצדדים, מוטלת על
בעל כלי הרכב האחריות לארגון הסעה הולמת, לרבות הסעה ברכב עצמו או תשלום על מונית,
עבור הצד השני עד לביתו או עד למקום אחר אשר יוסכם מראש על ידי הצדדים.

3. הסטוץ
כל פעילות, תנוחה או העדפה מעבר לפעילות סטנדרטית כפי שהטבע התכוון (להלן: "דוגי סטייל") מחייבת הסכמה הדדית בין הצדדים. שני הצדדים מתחייבים בזאת לשמור על כללי סטוץ הולמים, לפי הקריטריונים שלהלן:
* סטוץ ורסטילי: כן/לא (אם לא: הצד האקטיבי ______. הצד הפסיבי________.)
* סטוץ אוראלי: כן/לא (הערות:_____________)
* סאדו-מאזו: כן/לא (הערות: __________)
* שימוש באביזרי מין: כן/לא (הערות:_____________)
* שימוש במאכלים: כן/לא (הערות:_____________)
* אחר: (פרט:________________________________________)

4. הוצאות
כל ההוצאות בקשר עם הסטוץ, לרבות קניית קונדומים, חומרי סיכה ואביזרים שונים, ככל שיש בהם צורך, יתחלקו בין הצדדים באופן שווה.

5. סודיות
שני הצדדים מתחייבים בזאת לשמור על דיסקרטיות מוחלטת לגבי זהותו של הצד השני, אופי ותדירות הפעילות שבוצעה ואם הצד השני בלע אם לאו, למעט דיווח קונקרטי למטרות אגו (להלן: "לרוץ לספר לחבר'ה)

6. תקופת ההסכם וסיומו
6.1. הסכם זה הינו חד פעמי ויהיה תקף ממועד חתימתו על ידי שני הצדדים ועד לחצי שעה לאחר
ששני הצדדים גמרו (להלן: "תקופת ההסכם").
6.2.היה ויוסכם על ידי הצדדים על קיום סטוץ נוסף, בין אם בסמוך לתום תקופת ההסכם ובין אם
ביום אחר, ימשיכו לחול הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים.
6.3. הפרה של אחד הסעיפים ו/או כולם יביאו לסיומו של הסכם זה באופן מיידי ולזכות תביעה כנגד
המפר בגין הפרת ההסכם, לרבות עגמת נפש, עד סכום מצטבר של 500 ₪ או סכום השווה
להוצאות הצד התובע לצורך ביצוע ההתקשרות (כרטיסי קולנוע, תשלום על ארוחה במסעדה,
מוניות, חדר מלון והוצאות כאמור בסעיף 4לעיל), הגבוה מבניהם.
6.4. במידה והסטוץ יבוצע בדירתו של אחד הצדדים, מתחייב הצד השני לפנותה מיד עם סיום
תקופת ההסכם, למעט מקרה בו הוסכם על שני הצדדים על קיום סטוץ נוסף כאמור בסעיף 6.2
לעיל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


צד א' צד ב'

שם: _______________ שם: ________________
חתימה: _____________ חתימה: ______________