ערב טוב אורח/ת
עכשיו בכלוב

יש כאן עורך דין ?

↑ ↓
TheStrider​(שולט)
לפני שנה • חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 11:28
TheStrider​(שולט) • חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 11:28
אתה רואה, הנה מעלי יש דוגמא לחוזה שאינו אכיף, אינו קביל ולמעשה בטל מעיקרו.
slave for ever​(נשלט)
לפני שנה • חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 15:44
slave for ever​(נשלט) • חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 15:44
אין שום דרך/אופציה להכשיר חוזה עבדות מאחר ועבדות אסורה.

החוזה הוא אך ורק סמלי.


עבירת "החזקת אדם בתנאי עבדות" בסעיף 375א לחוק העונשין, התשל"ז – 1997, על-פיה "המחזיק אדם בתנאי עבדות לצורך עבודה או שירותים, לרבות שירותי מין, דינו מאסר שש עשרה שנים".
rosewood
לפני שנה • חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 15:48
rosewood • חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 15:48
כמה תשובות ענייניות לשאלה מטופשת.
godisafemale​(שולטת)
לפני שנה • חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 17:12
godisafemale​(שולטת) • חמישי, 23 במאי 2019, בשעה 17:12
יש מלא!

חלקם חרטטנים מחארט איל טאניק. שאין לסמוך על הייעוץ שלהם. (מניסיון)