hairbear
נשלט

איזור
צפון
גיל
33
מצב משפחתי
רווק
מי אני
ליבה: מתכנת, גיימר, גיק, רסל"ש (רוסי לשעבר), משורר שהמוזה שלו עברה מעברית ואנגלית לשפות תכנות.
מראה: סביר, שעיר ובעל כרס סטודנט לשעבר (עובד על זה).
מיניות: נשלט, נחדר.
מה אני מחפש: צריכה להיות כימיה ומשיכה, כמובן
אבל בעיקר מחפש בת אדם שתתן לי את עצמה לא פחות מאשר שאני אתן לה את עצמי.
טיב מערכת היחסים: קוקולדינג (קרננות) דיסקרטי. יחסי נשלט - שולטת. pegging. smothering.
איזור: חיפה.
השקפות על עולם השליטה
שליטה אמיתית יכולה לבוא רק מאהבה והתמסרות מוחלטת, אחרת זו סתם העמדת פנים (ועליי, אישית- זה לא עובד).
גבולות
ללא הפרשות ושלל חומרים אחרים בפה, או בכל נקב אחר. תודה.
ללא אלימות פיזית וכאב.
ללא מצלמות או תיעוד מכל סוג שהוא.
תאריך עדכון
2 בדצמבר 2017
תאריך הצטרפות
28 באוגוסט 2017
  שלחי הודעה