Peles
שולט

איזור
צפון
מצב משפחתי
נשוי
מי אני
<p>גבר בשנות החמישים, מחפש קשר שלא בנוי מפיזיות, אלא משיתוף, הבנה הדדית, אמון ורגש.<br /><br />פלס, מאחר ואני מאמין באיזון, בין שני הצדדים, ואין איזון משמעו שיוויון, אלא איזון רגשי, מנטלי, איזון של הבנה.</p>
השקפות על עולם השליטה
<p><span style="background-color: #000000;">השליטה נמצאת איתנו, לא כדי להכאיב, אלא כדי לתת לנו מקום שבו נוכל להגיע לרבדים עמוקים של עצמנו, אם מצד השולט או מצד הנשלטת.<br />השליטה אינה מטרה בפני עצמה, היא חלק מקשר, ממסע שאותו נעבור יחד, לגילוי והבנה.<br />הכאב הפיזי הוא החלק הפחות חשוב, הפחות דומיננטי, אם כי הוא קיים, לא בפני עצמו, אלא כתוספת.<br />לראות את הצד השני, להבין אותו.<br />לקחת אותך, אל מקומות שבהם תוכלי להניח ראש בצד, להתענג על ההתמסרות, על הכניעה, על מסירת השליטה.<br /></span></p>
גבולות
אין גבולות שניתן להגדיר בפרופיל.<br />גבולות נקבעים לפי האנשים בתהליך, כל יום יש גבול אחר, במקום אחר, והגבולות קשיחים וגמישים ביחד, משתנים ללא הרף כמו האנשים שמעורבים.<br />וכמובן שישנם הגבולות ה"ברורים מאליהם" שעליהם נדבר.
חדשות
לא חדשות, אבל הפרופיל אינו מתאר אותי במלואי, ואי אפשר להכניס אדם לתוך דף.<br />כדי לדעת מי אני, צריך יהיה להכיר אותי, ללמוד אותי, כמו שאני אלמד ואכיר אותך. <br /><br /><strong>peles1bgmail.com</strong>
תאריך עדכון
21 בדצמבר 2017
תאריך הצטרפות
6 בדצמבר 2005
  שלחי הודעה