im wondering

מין / מגדר
גבר
מצב משפחתי
רווק
מי אני
זו שאלה מספיק מורכבת מכדי לענות עליה פה
בטח לא בכמה שורות.
השקפות על עולם השליטה
עולם עשיר ומגוון.
העוצמות הכי גבוהות שאפשר להגיע אליהן.
גבולות
כל מה ש׳לא קשור׳ ועל הכל אפשר לדבר.
שיהיה שפוי, מכבד ובהסכמה
משיכה פיזית - חשוב!
חדשות
על הקו ניו יורק תל אביב
תאריך עדכון
1 ביולי 2019
תאריך הצטרפות
17 בספטמבר 2018
  שלחי הודעה