cr

מין / מגדר
אישה
מצב משפחתי
גרושה
מי אני
משחררת קיטור
השקפות על עולם השליטה
לא עניינו של אף אחד מלבד בן הזוג שלי
גבולות
הרבה יותר משתרצו אי פעם לדעת
חדשות
אין חדש תחת השמש
עולם כמנהגו נוהג
מה שהיה הוא שיהיה
תאריך עדכון
15 באפריל 2019
תאריך הצטרפות
15 באפריל 2019
  שלחי הודעה