SexualPredator
שולט

מי אני
PREDATOR.
צדתי את האנטילופה שלי.
השקפות על עולם השליטה
אתה נולד עם זה. הדומיננטיות מקודדת על הרצף הגנטי שלך. נולדת לשלוט או להישלט, להוביל או להיות מובל. לעיתים מספיק טריגר קטן לעורר את המפלצת שבתוכך ולשלוח אותך אל ה"point of no return".
היררכיה טהורה, כזו שהכרחית לקיום הבסיסי ביותר שלנו.
גבולות
בעולם בו הקונצנזוס הוא שנשים הן השער לרבייה, ולכן מהוות את הטבע עצמו, גברים איבדו מזכריותם. החוקים הווניליים לא תקפים כאן, וסף הבולשיט שלי מאוד נמוך.
תאריך עדכון
16 בספטמבר 2019
תאריך הצטרפות
1 באוגוסט 2019
  שלחי הודעה