gen der
אחרת

מי אני
+30
לא לפנות לשיחות חולין.
אחרת. לא לחפור מה ולמה. רק אתה משאיר פרטים שלך ותמונת פנים . ללא חפירה מה שלי. הודעות הי מה שלומך -לא ייענו.
לא בעסק לא לפנות לשליטה.
לקשר לא וירטואל עם רווק שלא מצוי באף קשר. אוהבת להכיר ראש מנטלי שונה מהרגיל, מי שמחפש ישירות מין - חפשו מכון. לשם אתם שייכים. פנייתכם ואתם, מיותרים .
גבולות
דוחים שמחפשים לדחוף ראש בין רגליים של מישהי.
נחדרים, דו מיניים, נשיים, גם מי ש"לא שולל התנסות", נשים.
פסיכים גמורים שאומרים "עבד" "מלכה" "גבירתי" וחיים בסרטים והזיות על איזה קקה שראו בסרטים
תאריך עדכון
31 במרץ 2020
תאריך הצטרפות
15 בנובמבר 2019
  שלחי הודעה