הכלוב - BDSM

הכלוב

עם כניסתי לאתר הנני מצהיר/ה כי:
 • מלאו לי 18 שנים לפחות.
 • ידוע לי כי האתר מכיל חומר למבוגרים בלבד.
 • הכניסה לאתר מתבצעת לפי רצוני החופשי, ובאחריותי המלאה.
 • בביקורי באתר אני מתחייב/ת לשמור על החוק לא לחבל ולא לעשות כל שימוש לרעה (כגון פירסום פרטים אישיים של משתמשים אחרים, פגיעה בפרטיות, פעילות לא חוקית מכל סוג שהוא, פגיעה בפעילות התקינה של מערכות האתר) בשרותיו האינטראקטיבים של האתר (התחברות במספר כינויים כפולים לאתר ,פורומים, לוחות מודעות, פרופיל אישי וכיו"ב).
 • אני מתחייב/ת לכבד את הפרטיות וחופש הביטוי של החברים באתר.
 • ללא גריעה מן האמור לעיל אני גם מתחייב/ת לכבד במלואם את הגבולות המצויינים בפרופילים של חברי האתר, בכל התקשרות עמם באמצעות האתר או שלא באמצעות האתר.
 • אני מתחייב/ת לא לעשות שום שימוש בכל מידע המצויין באתר לשם פעילות לא חוקית או ללא הסכמה מלאה של כל השותפים לה.
 • ידוע לי כי כל הפרה של אחת ההתחייבויות לעיל עלולה לחשוף את פרטי האישיים לתביעת נזיקין מצד בעלי האתר, בנוסף לזכותו של כל צד שלישי נפגע לתבוע אותי.
 • ידוע לי כי הביקור באתר הוא על אחריותי וכן כי הנהלת האתר לא תישא בכל נזק שיגרם לי עקב חשיפה באתר.
 • אני מתחייב/ת לא לפרסם כל חומר או מידע אשר מעודד אפליה, שנאה או אלימות כנגד אדם אחד או קבוצה, לרבות בגין השתייכותם לגזע, לדת או לאומה.
 • הכלוב הוא מועדון חברים סגור - הנהלת האתר רשאית להרחיק מהאתר משתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כניסה
© 2024 - הכלוב - thecage.co.il