לילה טוב אורח/ת
עכשיו בכלוב

קול קורא

מאת מקמרפי​(אחר){ush ואושה}     4 בדצמ 04 705
במדבר הזה
לא היית את זו שהשקתה אותי
יופייך לא נתגלה עוד וכבר אעריצו בדבקות
חוכמת האישה לך
מקיפה ומשקיטה את העולם בעריסתו
בואי וארווה את צמאוני עול הימים
בואי וננגוס במוחותינו בשצף של נהר הקסם החם שהוא הטוב המוחלט בישותנו
ונכאיב אחד לשניה
כאב שיתערבב באהבתנו
אדרוש ממך רק להיות הטובה ביותר והרעה ביותר
והטובה ביותר
וילידת הכוכב שממנו באה אלי תבונתי הייחודית
כל עוד לא תכבשי על ידיי
אני שלך

חתולת הלילה
ומעלה תהיה
מה יקרה אחרי שתיכבש על ידך. כבר לא תהיה שלה?
05/12/04 00:31
abcd
i
like
05/12/04 16:49