לילה טוב אורח/ת
עכשיו בכלוב

אמצע הדרך

מאת סקרן 25     13 בדצמ 04 746
איפשהו באמצע הדרך - אולי נעצור ונביט אחורה,
איפשהו באמצע הדרך - אולי נתגעגע.
איפשהו באמצע הדרך - אולי נגלה שהכל בעצם טעות,
איפשהו באמצע הדרך - אולי יסתבר שהכל פרוץ.
לקראת סוף הדרך - אולי נתחרט.
אבל בעצם - אנחנו רק בתחילת הדרך...