צהריים טובים אורח/ת
עכשיו בכלוב

כלכלה בריאה

מאת אמורפי​(מתחלף)     20 ביונ 04 749
מה אוכל לתת לך מעבר לבת צחוק קטנה?
שואב הכול אלי, דורש ושואל
חוזה בהתרסקות הבלתי נמנעת
מתחפש ולא מתחפש
המעגל נראה הפעם שונה
הוא תמיד יסתיים באותו מקום
הכיצד תדרשו מה שאין?!
היו חכמות
אל תתנו לי הלעיטכן באמת החמקמקה של אותו קשר סובל-נהנה בלתי נשבר
התרוממנה מעל הרגע, מעלי, מעל האמת הצלובה
והיו מורות לתלמיד מחונן
שנשאר תמיד באותה הכיתה

אדומה
פווו
איך זה מספר הכל מעצמו ולא מסביר מילה זו הטיפשת שמאדירה את החכמים, איך תדע את עצמך כדי ללמד אחרים לנהוג בך(?) הייתי נותנת את כל המילים תמורת שלמות השלווה. כבר אמרתי לך שאתה כותב יפה? ( אולי בעצם לא כדאי לוותר על המילים ). {}
21/06/04 17:57