לילה טוב אורח/ת
עכשיו בכלוב

מתי זה הופך להיות תקיפה מינית? (דיון לגברים)

↑ ↓
Tainted​(לא בעסק)
לפני 7 שנים • שני, 2 ביולי 2012, בשעה 04:25
Tainted​(לא בעסק) • שני, 2 ביולי 2012, בשעה 04:25
בעקבות מקרה שקרה לי שבוע שעבר שוחחתי עם שוטר לגבי ההבדל שבין תקיפה מינית לבין הטרדה מינית. מתוך נוחות, נכתב בלשון נקבה - תקף לשני הצדדים.

בואו נדבר הגדרות יבשות:
תקיפה מינית – מונח כולל לכל עבירות המין. כל פעולה או אמירה שהקשרה מיני הנעשית ללא הסכמה חופשית של שני הצדדים.

אונס – החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה.

מעשה סדום - החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת אבר מין לפיו של אדם ללא הסכמתו.

ניסיון אונס – ניסיון החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה.

אונס קבוצתי – אונס המבוצע בידי יותר מתוקף אחד.

אונס מתמשך – אונס חוזר ונשנה על פני תקופת זמן.

גילוי עריות – התעללות או תקיפה מינית על ידי בן משפחה.

מעשה מגונה – כל תקיפה מינית שאינה כוללת חדירה אך נועדה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני.

הטרדה מינית – הטרדה מינית היא אקט בעל אופי מיני שבו אחד הצדדים אינו מסכים לו, כגון חיזורים מיניים בלתי רצויים, בקשות לחסדי מין וכל התנהגות מילולית או פיזית בעלת אופי מיני.


גילוי נאות:
לא קראתי את כל הדיון שהיה עד כה, סלחו לי אם אני חוזרת על דברים שנאמרו.

יש את השיר הזה, מפעם ''שאת אומרת ''לא'' למה את מתכוונת... לפעמים ה''לא'' שלך יותר מזמין מכן..'

לדעתי בשביל לא להגיע למצב של אינוס 'בטעות'' או תקיפה מינית או כל דבר אחר...
עדיף לעצור ולשאול אלף פעם, עד שאתה בטוח..
במיוחד בעולם שלנו שהקווים מתטשטשים לעיתים.

''לא'', זה זמן טוב לעצור לרגע ולעשות הערכת מצב בין אם היא פיכחת, בעיקר אם היא שיכורה או מחוץ לגבולות הטעם הטוב.
למען הסר ספק, להקיא על הרצפה, זה זמן טוב לעצור.
pet cat​(נשלטת)
לפני 7 שנים • שני, 2 ביולי 2012, בשעה 05:54

גם אם חזרת,

pet cat​(נשלטת) • שני, 2 ביולי 2012, בשעה 05:54
Tainted כתב/ה:
בעקבות מקרה שקרה לי שבוע שעבר שוחחתי עם שוטר לגבי ההבדל שבין תקיפה מינית לבין הטרדה מינית. מתוך נוחות, נכתב בלשון נקבה - תקף לשני הצדדים.

בואו נדבר הגדרות יבשות:
תקיפה מינית – מונח כולל לכל עבירות המין. כל פעולה או אמירה שהקשרה מיני הנעשית ללא הסכמה חופשית של שני הצדדים.

אונס – החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה.

מעשה סדום - החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת אבר מין לפיו של אדם ללא הסכמתו.

ניסיון אונס – ניסיון החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה.

אונס קבוצתי – אונס המבוצע בידי יותר מתוקף אחד.

אונס מתמשך – אונס חוזר ונשנה על פני תקופת זמן.

גילוי עריות – התעללות או תקיפה מינית על ידי בן משפחה.

מעשה מגונה – כל תקיפה מינית שאינה כוללת חדירה אך נועדה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני.

הטרדה מינית – הטרדה מינית היא אקט בעל אופי מיני שבו אחד הצדדים אינו מסכים לו, כגון חיזורים מיניים בלתי רצויים, בקשות לחסדי מין וכל התנהגות מילולית או פיזית בעלת אופי מיני.


גילוי נאות:
לא קראתי את כל הדיון שהיה עד כה, סלחו לי אם אני חוזרת על דברים שנאמרו.

יש את השיר הזה, מפעם ''שאת אומרת ''לא'' למה את מתכוונת... לפעמים ה''לא'' שלך יותר מזמין מכן..'

לדעתי בשביל לא להגיע למצב של אינוס 'בטעות'' או תקיפה מינית או כל דבר אחר...
עדיף לעצור ולשאול אלף פעם, עד שאתה בטוח..
במיוחד בעולם שלנו שהקווים מתטשטשים לעיתים.

''לא'', זה זמן טוב לעצור לרגע ולעשות הערכת מצב בין אם היא פיכחת, בעיקר אם היא שיכורה או מחוץ לגבולות הטעם הטוב.
למען הסר ספק, להקיא על הרצפה, זה זמן טוב לעצור.


לפחות לי עשית חסד - תודה שנתת לי הגדרה מדוייקת למה שעברתי.