Can
אחר

מצב משפחתי
נשוי
מי אני
גבר בהיר גברי נשוי באושר מעוניין בגבר אישה זוג.....
השקפות על עולם השליטה
אין נכון או לא נכון
הכל בתאום והסכמה

גבולות
דיסקרטיות עושה הכל במסגרת סגורה ללא צילומים או תעוד כל שהוא
תאריך עדכון
11 בינואר 2020
תאריך הצטרפות
26 בדצמבר 2004
  שלחי הודעה