Can
נשלט

מצב משפחתי
נשוי
מי אני
גבר בהיר גברי מזוכיסט נשוי באושר
מעוניין בגבר אישה זוג..... שרוצים להשתמש בי כרצונם לעצמם או לאחרים
השקפות על עולם השליטה
מרגע שמוסר את השליטה ועד לשחרור אתם קובעים מה אני עושה או מה אתם עושים בי
גבולות
דיסקרטיות עושה הכל במסגרת סגורה ללא צילומים או תעוד כל שהוא
סימנים שנשארים יותר מכמה שעות על הגוף
נזקים ושנויים חיצוניים
תאריך עדכון
23 באוגוסט 2015
תאריך הצטרפות
26 בדצמבר 2004
  שלחי הודעה