שרוניתלי(האה)

מין / מגדר
אישה
מי אני
שייכת
השקפות על עולם השליטה
קלועה בך ומשהו בעיניך הארוכות
מתמשך ואינו חדל ואינו כלה

ורק גופך מתקשת ומתקשח כמו מלך
על כ??סו? במועצת הצבאות

או ביום נטלו את העיר הנצורה
שהוא אוהב ברוך ובעדנה קשה.

רינה שני (שלום לאדוני המלך)
תאריך עדכון
31 באוגוסט 2005
תאריך הצטרפות
8 בדצמבר 2004
  שלחי הודעה