Red stormy

נמצאת עכשיו בכלוב
מין / מגדר
אישה
איזור
מרכז
מצב משפחתי
רווקה
מי אני
מבהיל לבנות בית / אורי ברנשטיין

מבהיל כל כך לבנות
בית שאינני יודע איך
יעבור עליו הצל ומה
יראה מחלונותיו ומי
יכנס אליו ומה יעשה
בתוכו, ואיך הסתו
יבוא עליו, ואיך הקיץ,
ומי יחיה בפנים ויביט
מן הדלת שעוד איננה
אל אנשים שיבואו, ומי יבוא,
ומי לא ידע לשם מה
הוא מעביר בה את ימיו.
לינקים אהובים(1)
לינקים אהובים(2)
תאריך עדכון
5 בספטמבר 2019
תאריך הצטרפות
20 באוגוסט 2017
  שלחי הודעה