MikaSubsex

מין / מגדר
אישה
מצב משפחתי
רווקה
מי אני
מיקה, עולם מסובך שלא כדאי להיכנס לתוכו כל עוד לא נשבית באהבה.
השקפות על עולם השליטה
אני שלך. ואעשה ואקריב ואהיה הכל למענך, כל עוד אהבה והקשב יהיו קיימים.
אחרת זה עסק מסוכן שיהפוך לניצול והתעללות.
גבולות
נשלטת ללא גבולות כמעט, מעוניינת להפתח ולהתנסות בכל וכל גם בקיצוני. אך ורק בקשר רציני. עדינה בנפש, אבל גסה וחזקה בסקס.
תאריך עדכון
18 באוגוסט 2019
תאריך הצטרפות
7 בינואר 2018
  שלחי הודעה