BarbieGirl
שולטת

מצב משפחתי
נשואה
מי אני
דומיננטית ורגישה.
****לא מחפשת נשלט****
השקפות על עולם השליטה
בלי סודות. בלי מסכים. המקום היחיד שבו אני יכולה להיות אני. שליטה איכותית צומחת מתוך קשר לא שוויוני. אך אינה קיימת מהרגע הראשון. הגישה שלי היא שנשלט/ת צריכים לדאוג לצרכים המיידיים של השולט/ת שלהם, הפיזיים, המיניים, הדחפים והרצונות, אך השולט צריך ומחוייב לדאוג לצרכי הנפש של הנשלט/ת. לדעת שטוב לו, לתחזק את הנקודות בהם טוב לנשלט/ת.
גבולות
ביזאר, מחטים, חיות... אתם יודעים, הרגיל.  רווקים, גרושים, כל מי שלא בסטטוס שלי. ולא, אין החרגות.
חדשות
מסתבר שיש לי לב. וגם אני נפגעת. להיות שולטת, משמע להיחשף. לסמוך. להיות אני עצמי. להוריד מסכות.
תאריך עדכון
28 באוגוסט 2019
תאריך הצטרפות
12 בינואר 2018
  שלחי הודעה