birdi

מין / מגדר
גבר
מצב משפחתי
נשוי
מי אני
דיסוננסים וקונפליקטים.
כלפי חוץ שגרתי וקונפורמי, בפנים סערות.
דומיננטי ומוביל במערכות היחסים וביחסים המיניים עצמם.
על מנת להרגיש "שלם", מאמין שיש צורך לאפשר גם לבפנים לבוא לידי ביטוי.
השקפות על עולם השליטה
בעל נסיון בדסמי מעשי מוגבל, שלא מבחירה.
דוגל בתפיסה ש(כמעט) הכל הולך, בכפוף לכך שקיימת הסכמה הדדית ונותן ההסכמה כשיר לתיתה.
מבטיח (ומצפה גם בתמורה) אינטליגנציה, ביטחון, חוסר שיפוטיות, דיסקרטיות, הקשבה ונכונות ללמוד וללמד
גבולות
חיות, הטלת מומים, שבירות נפש
חדשות
מחפש את הנאת הבשרים והריגוש שבהתנסויות חדשות ולא שגרתיות. מתאים למי שכמוני מחפשת לחוות ולהתנסות בדיסקרטיות מבלי לפרק מסגרות קיימות, או לחילופין שאינה מוגבלת או לא מעוניינת בכאלו.
תאריך עדכון
9 ביוני 2019
תאריך הצטרפות
17 בנובמבר 2018
  שלחי הודעה