TomahDav​{ShayDav}
פמית מתחלפת

איזור
מרכז
מי אני
חוקרת פטישים, מתחלפת בזוגיות 24/7 מאושרת, אובססיבית לפניניות.

לא מעוניינת להכיר לשום מטרה! נא לקרוא בגבולות!
השקפות על עולם השליטה
נטייה מולדת, אורח חיים וחלק בלתי נפרד מהזהות שלי. אם נעשה נכון, זה מקור לאושר.
גבולות
פניות למטרת היכרות מינית, רומנטית או בדסמית. אני לא מעוניינת להכיר לשום מטרה חוץ מידידות, כבדו זאת ואל תפנו אליי בנושא זה!
האתר שלי
תאריך עדכון
8 ביולי 2019
תאריך הצטרפות
5 במרץ 2019
  שלחי הודעה