MindDom
שולט

גיל
38
מצב משפחתי
גרוש
מי אני
בא מתוך עוצמות של רגש שיכולות להביא אותי לפסגה הגבוהה ביותר בשניה אחת ולשרוף עד אפר שניה אחרי זה. עולם השליטה זה הכלי הכי יעיל שמצאתי לייצר איזון בדיסוננס הפרדוקסלי הזה.
השקפות על עולם השליטה
התמסרות מלאה, רגשית וגופנית. אחד מהם לבד לא מעניין אותי אלא אם הוא מוגדר מראש ככלי בשביל להגיע לשני.
אני שולט עם רגש וחיבור משמעותי עמוק לכל נשלטת שהייתה לי. אחרת זה פשוט לא עובד.
גבולות
רק בראש
לינקים אהובים(1)
לינקים אהובים(2)
תאריך עדכון
11 במאי 2020
תאריך הצטרפות
13 במרץ 2019
  שלחי הודעה