beIIe

מין / מגדר
אישה
מי אני
אני אני.
השקפות על עולם השליטה
אין דומה זה שסופר את המכות לזה שחוטף אותן.
חדשות
הגבר שאני צריכה לצידי:
הוא מאוד פרפקציוניסט, מאוד שיטתי, מאוד טכנוקרטי. 
הוא תרכובת של שני הדברים: הוא אמנותי ומאוד טכנוקרטי.
הכל אצלו מאוד מסודר, הוא מאוד סכמתי.
הוא אסתטיקן באופן קיצוני;  
הוא אוהב שהכל נראה טוב, שהכל נראה יפה.
הוא ייחודי מאוד. 
מאחורי החזות המפוארת שלו עומד אדם שאפתן, אכזרי וחסר מצפון.
הוא תמיד נמצא על הקצה, על הסף.
תאריך עדכון
13 בספטמבר 2019
תאריך הצטרפות
10 במאי 2019
  שלחי הודעה