Beatrix

מין / מגדר
אישה
מי אני
מידת החזיה שלי היא היד שלך ועוד קצת. התחת שלי עסיסי ומושלם. האגו שלי בשמיים. אני שחצנית ומרגיזה. כן, אני בטוחה שאני יותר טובה.
השקפות על עולם השליטה
אתם פחות חשובים.
תאריך עדכון
2 בספטמבר 2019
תאריך הצטרפות
22 באוגוסט 2019
  שלחי הודעה