עדיין לומדת
נשלטת

תאריך הצטרפות
13 בספטמבר 2019
  שלחי הודעה