Badberry

מודעה
מחפש אותך
נמצא כאן כבר שנים, דומיננטי מנוסה עם פרספקטיבה אחרת (קצת) על עולם השליטה. מחפש דומה, הסטאטוס יכול להיות שונה, הדמיון הוא במחשבה בהלך הרוח בתפיסה. לקשר שיתאים לשנינו.
מין / מגדר
גבר
מצב משפחתי
נשוי
מי אני
ותיק בעולם הזה לפחות בעיני עצמי, בא והולך לפי מצב השפל והגאות עד שתגיע המתאימה.
למרות שתאריך ההצטרפות שלי הוא מלא מזמן הייתי כאן בעבר ושיניתי פרופיל בשל מייל שנסגר ולא בגלל שום סיבה אחרת.
השקפות על עולם השליטה
שליטה היא צורך של שניים, היא פלוס ומינוס אחד שרוצה לתת ואחד שמקבל, שני אטומים בסחרור תמידי סביב נקודת ההיתוך.
גבולות
מישהי שלא בסטאטוס שלי, לא בראש שלי ולא מוכנה לקבל את מה שאני רוצה ויכול לתת.
חדשות
כאן עד שלא אחליט אחרת.
לא לחוץ לא לוחץ לא צד ולא נרדף.
מתמקד בכאן ועכשיו
תאריך עדכון
30 בספט׳ 2020
תאריך הצטרפות
30 באפר׳ 2020
  שלחי הודעה