Ronka

מודעה
באקטיבי שולט
מעוניין להכיר צעיר אקטיבי שולט לקשר דיסקרטי עדיף קבוע.
מין / מגדר
גבר
מצב משפחתי
גרוש
מי אני
מבוגר דסקרטי בארון וממוקם, פס , מעוניין באק צעיר דומיננטי ונייד.
השקפות על עולם השליטה
נמשך לבחור שאוהב לשלוט.
גבולות
ללא ביזאר וללא לכלוך.
תאריך עדכון
18 ביולי 2020
תאריך הצטרפות
18 ביולי 2020
  שלחי הודעה