vx_5

מין / מגדר
גבר
איזור
דרום
גיל
39
מצב משפחתי
(F)
מי אני
אדמוני ומפולפל לא סגור על סוגי אך בדרך לגבש דעה...
הנסיון ידבר בעד עצמו ....
השקפות על עולם השליטה
"אין חכם כבעל נסיון"

וכל המרבה הרי זה משובח
גבולות
ההתחלה תמיד צריכה להיות קשה....

"מרסקים את האבן ומתחילים לאסוף את השברים"

אך גם לזה יש גבולות אשר איננו בטוח בהם כרגע.... ננסה ונראה
תאריך הצטרפות
4 ביולי 2003
  שלחי הודעה