Elysian

מין / מגדר
אישה
מי אני
Elysian - Delightfil, Blissful
גבולות
נשואים
במע. יחסים (גם אם היא פתוחה ומאפשרת) 
כל הנגזרות היוצאות מהנ"ל
חדשות
When was your last "mountain top" kind of feeling? 
תאריך עדכון
3 באוגוסט 2018
תאריך הצטרפות
3 בדצמבר 2005
  שלחי הודעה