nobady נשלט

מצב משפחתי
נשואה/נשוי
מי אני
עבד המאמין מתוך הכרה בעליונותן של המין הנשי כנוע וצייתן ממלא את פקודות הבעלים קרי המלכה ללא עוררין ובהכנעה מנומס איטליגנטי ובעל חוש הומור כשמורשה להביעו יודע את מקומו לרגלי מלכתו מלקק את אצבעות רגליה או כל מקום אחר ככלב מאומן ומיומן
השקפות על עולם השליטה
נשים הן המין החזק והשולט העולם חייב ליהיות בידיהן כשהזכר אינו אלא כלי לשירותן
גבולות
נתון להחלטת המלכה לרצונותיה והנאותיה
תאריך עדכון
16 בנובמבר 2008
תאריך הצטרפות
9 ביולי 2007
  שלחי הודעה