Sub on the Ground
נשלט

מצב משפחתי
נשוי
מי אני
ביום יום אני הולך במרכז התלם - השכלה, קריירה, החיים הטובים וכיוצא בזאת, ואילו כאן משתקף הצד השני שלי - נשלט, שמחפש להתמכר ולשרת.
השקפות על עולם השליטה
מקום מדהים ואמיתי בו אני יכול להפסיק להסתכל לצדדים ופשוט להיות מי שאני.
גבולות
ברובם, נועדו להחצות. 
לינקים אהובים(1)
לינקים אהובים(2)
לינקים אהובים(3)
תאריך עדכון
26 ביוני 2020
תאריך הצטרפות
17 בינואר 2004
  שלחי הודעה