nightraveller
נשלט

מצב משפחתי
נשוי
מי אני
גבוה, רגיש סקרן ופתוח
השקפות על עולם השליטה
מעוניין להיות עבד לאלה אמיתית
גבולות
הגבול שלי הוא כאב, איננו מעוניין לגרום או לחוש כאב מעבר לסביר
תאריך הצטרפות
2 במרץ 2003
  שלחי הודעה