Sing on love
נשלט

איזור
מרכז
מצב משפחתי
רווק
מי אני
מעדיף לספר בהמשך, למי שתכיר אותי באמת. נשלט , עבד.. כולנו עבדים .. נמשך ואוהב נשים חזקות. מטבעי אני אוהב לעזור, ולהתמסר טוטאלית. כאן לשרותך.
השקפות על עולם השליטה
בואו לא ניכנס להגדרות. כולנו עשים מה שאנחנו אוהבים. הסתבכנו בזה די והותר.
גבולות
דם, וכל מיני דברים איומים שאנשים כותבים פה בתור גבולות . הצלפות זה לא גבול
האתר שלי
חדשות
עדיף לשתוק ולעשות מה שהיא אומרת.
תאריך עדכון
15 במרץ 2018
תאריך הצטרפות
18 באוקטובר 2008
  שלחי הודעה