deepsea
שולט

איזור
מרכז
מי אני
אני..שאלה מורכבת מדי. והתשובה,הרבה יותר. עשרות רבדים,נקודות אור,וחושך,ופינות נסתרות. מה שבטוח,אני כאן.
השקפות על עולם השליטה
השליטה,לפעמים היא מגיעה מלמטה,לפעמים לא. הידע,האמון,הנכונות,אלה כל המרכיבים שמתחילים את בניית השליטה. יחד עם הרצון להתמסר,ולחוות.עם הגבולות שנבנים יחד. לדעת להקשיב,להרגיש,להבין בדיוק איך הראש שלך עובד...כדי לשלוט בו.
תאריך עדכון
17 באפריל 2019
תאריך הצטרפות
30 ביולי 2012
  שלחי הודעה