Temporalis
מתחלף

איזור
מרכז
גיל
45
מצב משפחתי
רווק
מי אני
בין הנשלט והשולט, חווה, לומד וחוקר את מצבי וזהותי הבדסמיים. נשלט - מהבית, מה לעשות, ההורים התעקשו, ולכן נמצא כאן גם כדי להגשים פנטזיית ניוש משמעותית. שולט - כי מספיק כבר עם חוסר לקיחת האחריות הזאת.


ובינתיים, בעולם החיצוני:
ממרכז הארץ, תואר שני, נייד, עובד בלעזור לאנשים.


פילוסופית חיים במשפט אחד:
שואף לדעת, להשתמש בשיכלי שלי ולפעול על פי הרצון הטוב.
השקפות על עולם השליטה
מקום להשפלה, לאכזריות, לסדיזם ומזוכיזם שצבועים בצבע מיני. מקום להתבהמות וחזירות. מקום ליופי ואסתטיקה, לרוך, לנגיעה בנשגב.
גבולות
בקיצור:
אינטנס - כן. אקסטרים - לא. 


קצת יותר בפירוט:
שפוי, בטוח ובהסכמה
אל תפרק את מה שאתה לא יודע להרכיב בחזרה.
נזקים גופניים ונפשיים שנראים לעין הונילית.
חדשות
שיבארי
תאריך עדכון
5 באוקטובר 2019
תאריך הצטרפות
19 במרץ 2015
  שלחי הודעה