slu

מין / מגדר
אישה
גיל
41
מצב משפחתי
רווקה
מי אני
<br />
 בפרפרזה קלה על הפתגם המוכר -  אין מלבדי.<br />
<br />
חזקה, מאתגרת, קשה להשגה.<br />
לא אסתפק בפחות ממה שאני מציעה.
השקפות על עולם השליטה
<br />
"הפיזיולוגיה של הכאב היא ההתרעה, פועלת כחלק ממנגנון ההגנה של הגוף".<br />
<br />
<br />
גבולות
<br />
רווקים ושאינם בקשר בלבד.<br />
חדשות
<br />
<br />
<br />
<br />
לינקים אהובים(2)
לינקים אהובים(3)
תאריך עדכון
23 באפריל 2020
תאריך הצטרפות
13 באוקטובר 2004
  שלחי הודעה