tamg

מין / מגדר
גבר
מצב משפחתי
נשוי
מי אני
אנו זוג נשוי כ-29 שנים בני 50 + הגבר נשלט/כנוע האישה דומיננטית
מאזור המרכז
השקפות על עולם השליטה
מנהלים אורח חיים רגיל אבל בחדר "החשוב" אנו עסוקים ביחסים הנכונים,
אוהבים את כל האביזרים הקשורים וכל הביגוד הרלונטי
גבולות
מה שקשור בנזקים בלתי הפיכים
תאריך עדכון
9 באוקטובר 2016
תאריך הצטרפות
29 בינואר 2016
  שלחי הודעה