SiLL​{kisaki}
שולט

נמצא עכשיו בכלוב
קול
איזור
השרון והסביבה
גיל
41
מי אני
מתעורר כבן אנוש ועושה הכל בכדי ללכת לישון כבן אנוש.
השקפות על עולם השליטה
לא אגרום להן עוול ע"י הגדרתן בכמה שורות.
גבולות
כל מה שמיותר במיוחד אגו.
חדשות
אין כאלו.
תאריך עדכון
26 ביולי 2021
תאריך הצטרפות
2 בפברואר 2016
  שלחי הודעה