Honestsinner
נשלטת

גיל
41
מצב משפחתי
גרושה
מי אני
Tough love is what I m after.
בדגש על שני המרכיבים. כן, חייבות להיות שליטה ודומיננטיות, אולם אך ורק במעטפת של קשר זוגי.
אפשט את העניין למתקשים- נשואים/ תפוסים/ שולטים מרובי נשלטות- אני לא הנשלטת עבורכם.
גבולות
ייבדקו ויימתחו לפי הצורך מול השולט הנכון
תאריך עדכון
23 בפברואר 2017
תאריך הצטרפות
17 בנובמבר 2016
  שלחי הודעה