raist
גבר

איזור
מרכז
מצב משפחתי
רווק
מי אני
שומר הסף רואה בבירור שקרב קיצו של האיש, וכדי להבקיע אל שמיעתו הגוועת, הוא שואג באוזנו: "איש מלבדך לא יכול היה לקבל כאן רשות להיכנס, משום שהפתח הזה נועד רק לך. עכשיו אני הולך וסוגר אותו"
השקפות על עולם השליטה
אהבה היא כאשר את משמשת לי סכין שאִתה אני מפשפש בתוך תוכי
גבולות
https://www.youtube.com/watch?v=r-Nw7HbaeWY
תאריך עדכון
8 בינואר 2017
תאריך הצטרפות
22 בנובמבר 2016
  שלחי הודעה