meisme

מין / מגדר
גבר
מי אני
הייתי ניסיתי וחוויתי  , בוגר ויצירתי  מחפש את  הניצוץ הנוסף החסר כי את השאר  כפי שצינתי:)
השקפות על עולם השליטה

מתחבר לכניעות ולא להשפלה מתוך כבוד לעצמי  ולסובב, 


תאריך עדכון
10 בנובמבר 2017
תאריך הצטרפות
9 בנובמבר 2017
  שלחי הודעה