Alexa M

מין / מגדר
אישה
גיל
24
מצב משפחתי
רווקה
מי אני
ל א מ ע ו נ י י נ ת ל ה כ י ר

Don't want to know you


אני מקווה שמעכשיו זה יהיה קצת יותר ברור,
לא אכפת לי בני כמה אתם או מאיפה אתם או מה
אתם עושים בחייכם. אל תשאלו אותי את
השאלות האלה כי לא תקבלו מענה כי זה לא עניינכם.

זה לא אוקי קיופד או טינדר לא רשום פה שאני נדרשת להכיר ולהיפגש, זה אתר שאפשר סתם לשוחח וללמוד.

אז תעזבו אותי כי אחוז החסימות שאני עושה
כבר בלתי נסבל מאנשים שלא מבינים עברית פשוטה
תאריך עדכון
8 ביולי 2020
תאריך הצטרפות
29 בספטמבר 2016
  שלחי הודעה