שבת שלום אורח/ת
עכשיו בכלוב

The Magic

לפני חודשיים. שבת, 29 ביוני 2019, בשעה 15:48

יעצתני נפשי ולמדתני
לראות את היופי הנסתר
בצורתו וגון פניו
ולהביט בתבונה
באשר בני האדם
מחשיבים למכוער
עד שיראה לי יפה.

וטרם שיעצתני נפשי
ראיתי את היופי
להבות רועדות בין
עמודי עשן מתפוגג
כך שלא ראיתי דבר
זולת מה שבער.

יעצתני נפשי ולמדתני
קשב לקולות שאין
הלשונות יולדות אותם
ואינם נשאגים מן הגרונות.

וטרם יעצתני נפשי
הייתי חלוש שמע וחולה
לא מתעניין אלא בשאגות ובצרחות.

ואלו עתה
הנני מסתפק בשלווה
ושומע את אווירתה
מזמרת את מזמורי הדורות
מפייטת את פיוטי היקום
כשהיא מגלה את סודות הנסתר.

יעצתני נפשי ולמדתני
לשתות את שאינו נסחט,
לא נמזג בכוס,
אינו נישא בידים
ולא נמוש בשפתיים.

וטרם יעצתני נפשי
היה צמאי גחלת זעירה
על מצוק - אפר
אכבה אותה במי הפלג
או בכניעה מלוע המסחטה.

ואילו עתה
תשוקתי הנה כוסי,
ייבולי הוא המשקה שלי
ובדידותי התבשמותי.
אך אני איני רווי לעולם
אולם להט זה שאינו כבה
הוא שמחה שלא תכלה.

יעצתני נפשי ולמדתני
נגיעה במה שאינו נמוש ולא נאגר.
והבינותי
שהמוחש הוא מחצית המושכל
ומה שבאחיזתנו
הינו רק חלק ממה שרצינו בו.

וטרם יעצתני נפשי
הסתפקתי
בחם בהיותי קר,
בקר בהיותי חם
ובאחד מהם בהיותי פושר.

ואילו עתה
פזרו בגדי המכווצים
ונהפכו לערפל דק
החוצה את כל הנגלה ביקום
כדי להתמזג בנסתר ממנו.

יעצתני נפשי ולמדתני
לנשום את שלא יפיצו
שיחי הריחן
ולא כלי הקטורת.

וטרם יעצתני נפשי
התאוויתי לבושם אשר תרתי
את עקבותיו בבוסתנים
באסוכים ובקטורות.

ואילו עתה
אני מריח את שאינו נשרף
ולא נשפך.
וממלא את חיי בנשימות זכות
שלא שטו בשום גן מגני
העולם הזה
ולא נישאו במשב כלשהו
ממשבי החלל הזה.

יעצתני נפשי ולמדתני
להגיד ״ לרשותך״
עת יקראוני מסתורין וסכנה.

וטרם יעצתני נפשי
לא הייתי קם,
אלא לקול קורא אשר היכרתיו
ולא הולך אלא בנתיבים
שבחנתי והוקל לי בם.

ואילו עתה
המוכר נעשה מרכבה
המוליכה אל המיסתורי
והקל אטפס בו להגיע אלי סכנות.

יעצתני נפשי ולמדתני
שלא למוד את הזמן
ולומר ״ זה היה אתמול
וימשיך להיות מחר ״.

וטרם יעצתני נפשי
טעיתי לחשוב
שהעבר הוא תקופה
שאין להזכירה
והעתיד הוא עדן שלא אגיע אליו.

ואילו עתה
הבינותי
שרגע אחד מתוך ההווה
מכיל את הזמן בכל
תכולת התקווה
ההגשמה והיישום שבו.

יעצתני נפשי ולמדתני
שלא לתחום את המקום
ולומר ״ כאן שם ואי שם״.

וטרם יעצתני נפשי
בכל פעם שהגעתי למקום בתבל
סברתי שנתרחקתי ממקום אחר

ואילו עתה
ידוע לי מקום שאני
בא אליו הינו כל מקום
כברת ארץ שאני גומע
מכילה את כל המקום.

יעצתני נפשי ולמדתני
לבלות עת שוכני הרובע ישנים
ולא בהיותם ערים.

וטרם יעצתני נפשי
לא חיוויתי בחלומותיהם כאשר ישנו
ולא לכדו הם את חלומותי בתרדמתם.

ואילו עתה
לא ארחף בשנתי
אלא כשהם עוקבים אחרי
ולא יתעופפו בחלומותיהם
אלא כשאני מתרונן בחרותם.

יעצתני נפשי ולמדתני
שלא להתרונן ולא להחרד מגנוי.

וטרם יעצתני נפשי
צפיתי בדאגה בכמות מעשי וערכם
עד שיוליכום הימים אל מה
שיכרסם בם וייגנה אותם.

ואילו עתה
ידוע לי שהעצים הפורחים
באביב ומניבים בקיץ
אינם חומדים שבח
משליכים עליהם בסתיו
מתערטלים בחורף ואינם
חוששים מן הגנויי.

יעצתני נפשי ולמדתני
והוכיחה לי
שאינני אציל יותר משודדים
ולא פחות מגיבורים.

וטרם יעצתני נפשי
חשבתי שהבריות
נחלקים לשני מינים
אחד חלש שאני רך
כלפיו ומתעניין בו
והשני חזק שאני מצטרף אליו
או מורד בו.

ואילו עתה
הבינותי שיצרתי פרט בודד
ממה שהאנושות יצרה קהל רב.
מרכיבי הם מרכיביו,
מצפוני הוא מצפונו,
מחלוקותי הן מחלוקותיו,
תכליתי תכליתו,
לכשיחטא אני החוטא,
בעשותו טוב אתגאה במעשיו,
בהתקדמותו אתקדם איתו ובהתפגרותו
אתפגר עימו.

יעצתני נפשי ולמדתני
שהפנס שאני נושא אינו שלי
והזמר שאני מזמר
לא נוצר בקרבי
כי בלכתי באור אינני האור
ובהיותי העץ שמיתריו מתוחים
אינני הפורט עלי מיתרים.

יעצתני נפשי
הוי אחי ולמדתני
ויעצתך נפשך ולמדתך
ואתה ואני הננו דומים ושונים
ואין הבדל בינינו אלא בזאת.

אני מדבר
על המתחולל בקרבי ובדברי
יש מן הפטפוט.
ואתה נוצר את המתחולל בך
ובמעשיך יש סוג של חסד.

 

חליל ג׳ובראן

לפני 3 חודשים. שבת, 8 ביוני 2019, בשעה 12:22

A different meaning to this great song.

 

.

 


When I find myself in times of trouble, Master Don comes to me
Spanking words of passion , let me be
And in my hour of darkness he is standing right above of me
Lashing hard on me , let me be
Let me be, let me be, let me be, let me be
Whisper words of passion , let me be
And when he comes harder inside of me
There will be a screaming prayer, let me be
For though I may be begging there is still a chance that I will come
There will be a silence plead, let me be
Let me be, let me be, let me be, let me be
There will be a deeper wish, let me be
Let me be, let me be, let me be, let me be
Whisper words of passion , let me be
Let me be, let me be, let me be, let me be
Spanking words of wisdom, let me be
And when my ass is burning there is still his hand inside of me
Burn until tomorrow, let me be
I yell through the sound of music, when Master Don comes to me
Screaming words of passion , let me be
Let me be, let me be, let me be, yeah, let me come
There will be an aching plead, let me come
Let me come, let me come, let me come , yeah, let me come
.....Screaming words of passion , yes I come

 

 

 

לפני 5 חודשים. שישי, 19 באפריל 2019, בשעה 19:35

עבר והווה מתערבבים העתיד מכתוב.

אוהבת זין והרבה.
אני נמרה אצילית.
רוב הזמן יודעת את מקומי.
זוכרת מי אתה בשבילי.
אפילו ויתרתי למען התיקון.
בשבילך אני נותנת את כל כולי.
בשליטתך המלאה הראש הגוף והנפש.

Do as you please, you have
My Obedience to you.
You are My Don.
Allow me to give you all.
With Touch and teach.
I’ve put On your choker.
I am your Submissive Queen.

You rise like A PHOENIX because that’s who you are, but I am your FLAME.

לפני 5 חודשים. שני, 1 באפריל 2019, בשעה 18:20

כבוד ואמון הם בעיני בסיס לכל קשר באשר הוא, הם אבני היסוד שלנו  כבני אדם. כשאנחנו פוגשים נפש חדשה מכירים, מדברים,  מקשיבים לקול, לדרך שבה הצד השני מתבטא אפשר להרגיש ולדעת כבר בהתחלה אם זה מרגיש נכון או לא.
אני נותנת אמון מלא בבני אדם באשר הם מאז ומעולם. אולי אני תמימה אבל עד שאני יודעת בוודאות שהצד השני לא ראוי לאמון אותו קיבל אני נותנת את כולי עם אמון מלא שהצד השני יכבד אותי ולא יפגע בי בשום דרך ומצפה לקבל את אותו היחס בחזרה.
רק שהחיים לימודו אותי אחרת, כדי שאני אקבל את האמון של הצד השני בי אני צריכה להוכיח שאני ראויה לו.
עכשיו אני בבעיה אני צריכה להיות בניגוד לטבע שלי ולא לתת לצד השני את האמון שהוא מבקש עד שיבנה אמון בי ולאט לאט לתת עוד ועוד . או ששוב אני אתן את כולי כולל אמון מלא בצד השני ללא קשר באם אני אקבל את האמון שכל כך חשוב לי לקבל ושוב אהיה במצב פגיע ומתגונן .
בחרתי להכנס לעולם חדש של חוויות כדי לחוות כאב ועונג בדרך שונה ממה שחוויתי עד לפני כמה חודשים. על אף גילי וניסיון חיי בזמן האחרון אני מרגישה ממש פעוטה שלומדת את צעדיה הראשונים בחיים. 
נחשפתי במלוא מובן המילה בגוף, בנפש ואפילו בלב נתתי את כולי על מגש של כסף והייתי מוכנה להיפגע.
 אני יודעת שאמשיך לתת אמון מלא בצד השני כי זו מי שאני ואין טעם לנסות לשנות משהו טוב שטבוע בך. אני מוכנה לנסות פעם אחר פעם עד שאקבל את האמון שכל כך חשוב לי בדיוק כמו שחשוב לי לתת אותו. הפעם עם עיניים פתוחות בתקווה שבקרוב אוכל לעצום אותן ולהרפות כי ארגיש ראויה, אמינה, בטוחה, רגועה ושלמה.

 

 

לפני 6 חודשים. שישי, 8 במרץ 2019, בשעה 11:11

לכל המלכות

נשלטות

ושולטות

יום האישה שמח 🌹

לפני 6 חודשים. חמישי, 7 במרץ 2019, בשעה 16:07

אני לרגליך מחכה, לא יודעת מה יהיה ברגע הבא. עולה על המיטה לפקודתך 
״על הגב רגליים פתוחות הכי החזק שאת יכולה ולא לסגור או שתקבלי מכה ״. מעביר את ידיך בחוזקה על רגלי הפתוחות בשבילך, מכאיב ומלטף בעת ובעונה מציץ אל בין רגלי מרגישה חשופה חסרת כל הגנה . אתה מסיט את מבטך לשבריר שניה וצובט בדיוק בנקודה הנכונה, אני לוקחת שאיפה להתמזג עם הכאב לתת מקום לעונג להתגנב. עוד צביטה בדיוק בנקודה הרגישה הפעם חזקה בעוצמתה ואני מטפטפת קלות על המיטה. זו רק ההתחלה ידך עוד נטויה להכאיב ולענג צריכה להרגע . 

לפני 7 חודשים. שבת, 9 בפברואר 2019, בשעה 14:15

 

שקט ונעים לי בפנים, עבודה, ילדים, חברים בילויים וספרים המון המון ספרים משרים עלי שקט נעים מבפנים. הבית נראה כמו אחרי מלחמה, ספרים פזורים בכל פינה צלחות וכוסות נערמים בערמה השקט נותר משרה עלי שלווה. לא ביקשתי דבר רק את השקט רוצה.
סערת רגשות ממש מהפכה, גילויים חדשים כמעט כל שניה. כבר לא שקט פה בפנים חסרת מנוחה, במקום הספרים יוצאות המילים ממש נשפכות על גבי הדפים. עכשיו הבית רגוע תופס צורה, אין צלחות בכל פינה נקי ונעים יותר לסביבה.
השקט והכאוס התחלפו במקומם האם ישוב לי השקט אי פעם ?

סתם מחשבה ביום אפרורי שכזה 

לפני 7 חודשים. שישי, 8 בפברואר 2019, בשעה 20:07

 

חדר מוטל בעלטה נר בודד דולק בחשכה, הדלת חצי פתוחה חצי סגורה . אתה נכנס לתוך החדר מסתגל לאפלה , על המיטה צללית של אישה. זאת אני שמחכה, אזוקה לארבע פינות המיטה. ידי מתוחות ללא יכולת תנועה, רגלי מפושקות מאפשרות גישה והלב דופק בחוזקה מהציפייה לרגע הבא. שומעת צעדיך ולא רואה, חושבת לעצמי היכן ואיך תהיה הנגיעה הראשונה. האם תהיה היא רכה ומלטפת או קשה וצורבת? אזוקה וכנועה אני על המיטה מוכנה בשבילך .

לפני 7 חודשים. שישי, 8 בפברואר 2019, בשעה 13:42

שלי ורק שלי

אני שלך ורק שלך. זה יכול לקרות בגלל שקודם כל אני שלי ורק שלי, אני שלמה עם מי שאני. עם הגוף שלי, עם הרצונות שלי, עם התשוקות שלי, אני שלמה עם עצמי. שלי ורק שלי . אני נותנת לך את כולי, את גופי ואת ראשי שתעשה בי כרצונך. אני אהיה הכלבה שלך הזונה שלך אני כלום. אתה יכול להצליף בי, להכאיב לי, להשפיל אותי, לזיין אותי, לשים אותי על ארבע ועדין עמוק בפנים אני מי שאני ואתה יודע את זה. זה מה שעושה את העולם הזה לקסום . אני משאילה לך את הכח עלי.