לילה טוב אורח/ת
עכשיו בכלוב

מגזין הכלוב

פרסומים מאת Fritz The cat


חתול אשפתות / Fritz The cat

מנהיגותו היתה בלתי מעורערת, המזון הטוב תמיד הוגש לפיו וחתול חצוף , שהיה מעז להתמרד סולק מדרכו באלימות.

התחילה רוח / Fritz The cat

רוח של חורף מתקרב

הוידוי / Fritz The cat

אני רוצה את זה, שבכל פעם שנהיה בחברת אנשים, אוכל רק לחשוב על השיבה הביתה. על ידו מושכת בשיערי. על נקבי הנפערים רק למענו. על מלותי האומרות רק הן לכל ציווי שלו.

מלחמת העכברים / Fritz The cat

מנגד שיגר המלך קפה את צבאו המיומן והמאורגן את עכבר הציניות בכח התוקף, את עכבר כנות לקרבות הבלימה, את עכבר העיקרון לאיגוף מימין ומפקד הצבא עכבר שפת הגוף המיומן בהסתוות, ובלחימה טקטית.

מאה וחמישים נרות / Fritz The cat

מאה וחמישים נרות דולקים בצבעים שונים בלהבותיהם המרצדות העירו את ביתה וקיבלו את פניה בסובבה את המפתח בדלת.

חף / Fritz The cat

היא חיכתה לו במכונית, לוחצת עליו להיפרד מידידיו, מכינה את שיחת התוכחה. חף ידע, שהוא יסבול. בחושך. הוא נהג הביתה , ננזף ללא הפסק ומתגונן ומתגונן. אולי להסיט את ההגה ולהיתקל ברעש ובעוצמה ברכב , המגיח ממול? לא, לא איש כמו חף יעשה את זה, הוא לא רוצה להרוג אחרים, אבל הוא גם לא רוצה להרוג את עצמו.

אדום / Fritz The cat

ברגליה העייפות מיהרה אל חדר הבקרה בצעדים זריזים. אין מישהי אחרת, זו חייבת להיות היא. אדום זו היא. לחצה על כפתורי המכשירים, הפעילה את הצג וחיוך עצוב עלה על פניה. הנה היא ממשית. כן, היא אדום.

כניסה / Fritz The cat

לפתע, עלה חיוך דק של שמחה על פניה, הנה היא בממלכתה, שליטת היקום הקטן שלה, וכל שעליה לעשות הוא לבחון את יציר כפיה ולתכנן יצירות חדשות בראשה.
הנה מופיע מפינתו משרתה הלבוש בכתונת לבנה וכולו מבט של עצה. "אם כן כליעזר מה נבנה היום?"