סופשבוע נעים אורח/ת
עכשיו בכלוב

מגזין הכלוב

פרסומים מאת abcd


שתיים / abcd

שתי נשמות נפגשו בעולם. הגיע זמן פרידה.

מעל / abcd

עוצם עיניו, מתייסר..."די!" / נוגע עוד קצת / חודר, לא לשם / רעיל בדממה / זוחל לנשמה...

בכסות לבנה / abcd

סערה בלב ים / מה תתעני / הוא איננו איננו / נפשך לא תדעי...

אשה אשה / abcd

לנסוך השמן / ולהעביר על ידייך / מתוקה שלי / מה יפים הם שדייך...

ילד יפה שלי / abcd

להושיט היד / וארגיעך / ילד קטן יפה שלי / במכאובך / הרי אסון פקדו אותך / נותרתי כמהה / להצילך...

שירה / abcd

ובלילה נדדה שנתי עליך / מכשף רשע / אני הוזה את פניך / תקח רוחי / ותרימנה מעלה / חדור נשמתי / מבפנים והלאה...

כנוע / abcd

פני ילד יש לך / מי יאמין / כי גדול ממני בשנה / מעסה ירכיי ככל שאחפוץ / רוצה למשוך / וישבנך לתפוס / מענגני שעתיים כל לילה / לפני שהולכת לישון / כמה טוב שמצאתי אותך / כנוע של חלום...

בשורה אחת / abcd

בשורה אחת / יקפיצני מכסאי / נערה חרדה / מהרי מהרי / השורה האחת / שתלחיץ כל בר-דעת / אכתוב לו שיר / בנפשו לגעת...

אמת / abcd

מכל שאמרת לי / היה רק חלקיק של אמת / דמעות של "אחר כך" שוטפות / ונפער עוד חלק / קרעת בשרי לגזרים / ונשמתי לחתיכות / חלקיה עדיין מפוזרים על הרצפה / כשראיתי בעיניך את האמת לרגע / היה כאילו זרחה השמש...

ואז הוא נכנס אליי הבייתה. / abcd

סיפור קצר ומצחיק על מה שקורה כאשר המחשב לא עובד והטכנאי שמגיע לתקן נכנס לחדר מלא ברמזים על בדס"מ...