trysexsual

מין / מגדר
גבר
מצב משפחתי
נשוי
מי אני
תלמיד , אבא לשלושה טרוריסטים , ובעלה של לוחמת חופש נשכנית בילתי נסבלת לעיתים .ואת כולם אני אוהב יותר מאת עצמי והקיום שלי . נאמן מגונן ורכושני .
השקפות על עולם השליטה
דע לשלוט בעצמך קודם , ואם כבר איבדת את זה , אז עד הסוף .
גבולות
כל מה שעלול לגרום נזק בילתי הפיך
חדשות
פרופילים ארוכים הופכים את העולם למקום עצוב יותר.
תאריך עדכון
21 באוקטובר 2019
תאריך הצטרפות
14 ביוני 2017
  שלחי הודעה