masoul

נמצא עכשיו בכלוב
מין / מגדר
גבר
מצב משפחתי
גרוש
מי אני
איש ישן, גלגול חדש.
והפעם, פחות שלי, ויותר שלה.

כל השאר . . . בהמשך.
השקפות על עולם השליטה
50+ , לרקורד

מנה גדושה וגדולה כל כך של סדיזם פיזי.
כרגיל, העמסתי על הצלחת שלי פי אלף יותר ממה שאני באמת מסוגל לאכול. או להכיל.
אין חדש.
גבולות
אה. זה.
כן, גבולות זה בהחלט דבר שמדליק אותה.
חדשות
חדשות ? היא.
אין חדשות מעניינות אחרות.
תאריך עדכון
4 במרץ 2020
תאריך הצטרפות
2 במרץ 2020
  שלחי הודעה