Tallario

מין / מגדר
גבר
מצב משפחתי
רווק
מי אני
חולם בהקיץ. אוהב להתעמק בזוטות ולהשתטות ברצינות. מעופף, מדמיין, חוקר. לא סגור על עצמי ולא מחפש להיסגר.
תמיד שמח לדבר על כל נושא שבעולם וללמוד דברים חדשים.
השקפות על עולם השליטה
לא בטוח מה משמעות הביטוי "עולם השליטה" אבל מרגיש ששליטה היא בבסיס קיומם של החיים בעולם.
כל אינטראקציה של אדם עם עצמו, העולם או עם הסובבים אותו נעשית מתוך אינסטינקט לחזות את הממשמש ובא, על מנת לשלוט בו יותר טוב.
מתעניין בכל מגוון התהליכים המוחיים והנפשיים שכרוכים בדינמיקה של שליטה וויתור עליה ומסתכל על שליטה קודם כל מהמקום הזה.
...That being said
מיניות היא מגרש משחקים אינסופי ומסקרן במיוחד לחקור באמצעותו את כל מגוון הדרכים שבהן שליטה יכולה להתבטא ולהעצים את החווייה האנושית.
תאריך עדכון
25 במרץ 2021
תאריך הצטרפות
12 בפברואר 2021
  שלחי הודעה